header

 

 

 

Január Apríl 2015

(Kurzy budú od 12. januára do 4. apríla. 2015)...

 

... a  budú začínať tam, kde v decembri skončiaWink

Kurzy: (podľa stupňa pokročilosti)          
                 
Pre dospelých a mládež:                začína od lekcie 
                 
Prvý ročník, kniha Headway Elementary        
  1.              
  2.              
  3.              
  4.              
  5.              
  6.       í      
 Druhý ročník, kniha Headway  Pre-Intermediate 
  7.              
  8.              
  9.              
  10.              
  11.              
  12.              
  13.              
  14.              
                 
 Tretí ročník, kniha Headway Intermediate 
  15.       i      
  16.              
                 
Štvrtý ročník, kniha Headway Upper-Intermediate      
  17.              
  18.              
                 
Špeciálne kurzy            
  19.              
  20.              
  21.        
  22.              
                 
KPZL - kurz pre zaneprázdnených a lenivých - konverzačný kurz so zahr. lektorom, bez kníh
TOEFL - Test Of English as a Foreign Language