header

 

 

 

Neskorší zápis do kurzov

 

Našli ste si kurz, ktorý Vám vyhovuje a neviete, či sa môžete pridať?

Nebojte sa vstúpiť aj do prebiehajúcich kurzov. Nečakajte, kým začnú ďalšie kurzy. Dohodnite si ( telefonicky:  0904 415 490, 0905 153012, alebo  mailom: oravecmartin@ba.telecom.sk) stretnutie a krátke preskúšanie. Platiť budete iba alikvotnú časť, nie celý kurz.